Indicatori (output)

ID Indicatori [1 output] Valoare
217 Număr de universităţi sprijinite 2
221 Număr de programe de licenţă/ masterat dezvoltate/adaptate conform CNCIS- învăţământ superior 1

Indicatori (rezultat)

ID Indicatori [1 output] Valoare
224 Număr de studenţi care au beneficiat de operaţiunile finanţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior 220
225 Număr de programe de licenţă/ masterat conform CNCIS implementate -învăţământ superior 1