A1. Managementul proiectului
A2. Achizitii publice
A3. Informare și publicitate
A4. Realizarea unui studiu pentru identificarea competentelor necesare viitorului absolvent al masterului interdisciplinar prin prisma nevoilor și tendintelor de pe piata muncii
A5. Realizarea programului de studii interdisciplinare: curriculum
A6. Acordarea unor burse și monitorizarea bursierilor
A7. Realizarea programului de studii interdisciplinare: fișele disciplinelor adiacente curriculumului
A8. Definitivarea programului de studii ca urmare a livrarii unor module experimentale
A9. Realizarea documentatiei in vederea acreditarii programului de master și depunerea acesteia la ARACIS
A10. Dezvoltarea de materiale și instrumente didactice și de invatare
A11. Promovarea noului program de studii in mediile academice și profesionale
A12. Conferinta de inchidere a proiectului