Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea unui program de masterat inovativ, în domeniul dezvoltarii teritoriale inteligente, care sa conduca la o pregatire complexa, din perspectiva interdisciplinara, a unor specialiști inalt calificati, in vederea unei mai bune insertii pe piata muncii într-un domeniu prioritar, de interes european. Astfel constituit, obiectivul general are drept scop compatibilizarea viziunilor existente in prezent la nivelul a doua domenii (urbanism și geografie), pentru o mai buna instruire a absolventilor care activeaza in domeniul dezvoltarii teritoriale (analist teritorial/urbanist), vizand oferirea de cunoștinte/abilitati/competente ridicate, adaptate la cerintele pietei muncii.
Pe termen lung, proiectul va genera un efect pozitiv semnificativ in domeniul dezvoltarii teritoriale inteligente, prin crearea unui program de masterat, care va pregati din perspectiva interdisciplinara, specialiști, cu competente profesionale ridicate, intr-un domeniu de mare actualitate atat la nivelul Romaniei cat și al Uniunii Europene.

Obiective specifice/operaționale
OS 1. Dezvoltarea curriculumului și a fișelor disciplinelor adiacente, in concordanta cu nevoile pietei muncii și cu experienta europeana.
OS 2. Creșterea setului de cunoștinte/abilitati/competente ale studentilor din grupul tinta prin furnizarea unor module experimentale. Prin livrarea și testarea unor module experimentale se va simula desfașurarea noului program de master și se va realiza adaptarea acestuia in conformitate cu nivelul de intelegere al studentilor și in corelatie cu cerintele pietei muncii.
OS 3. Extinderea oportunitatilor de invatare prin crearea și diseminarea unor materiale și instrumente didactice și de invatare la nivelul grupului tinta.
OS 4. Consolidarea cooperarii dintre cele doua universitati in vederea dezvoltarii unui program de studiu interdisciplinar, de calitate.
O5. Realizarea documentatiei pentru acreditarea programului de studiu masteral și depunerea acesteia la ARACIS.