Grupul țintă al proiectului are în componență:
– studenti (220)
– membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universitati si facultati (6)
– personal implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare (5).
Cei 220 studenti care vor face parte din grupul tinta vor fi selectati, cu respectarea principiului egalitatii de sanse si de gen, din cadrul specializarii planificarea teritoriului (anul I si II, licenta) (Universitatea din Bucuresti) si specializarii proiectare si planificare urbana (anul I, II si III, licenta) (Universitatea de Arhitectura și Urbanism Ion Mincu).